DOST SMRTEĽNÉ

Vo filme Pretty Deadly si môžeme vypočuť príbeh Death-Face Ginny, dcéry smrti. Bunny, ktorú rozprával ich spoločník Butterfly, sa vydáva na cestu, ktorá sa tiahne od starého západu po Hollywood v 1930. rokoch. Príbeh lásky, straty, smrti a odplaty.

„Pretty Deadly“ a postavy a miesta na nich vytvorené Kelly Sue DeConnick a Emma Rios a sú ochrannými známkami spoločnosti Milkfed Criminal Masterminds, Inc. na základe licencie na šperky Badali. Všetky práva vyhradené.

1 produkt

1 produkt