MILKFED CRIMINAL'S

V nie tak vzdialenej budúcnosti sú ženy, ktoré sa nedokážu zosúladiť s predstavou patriarchálnej budúcnosti o tom, kto by mali byť, ako by mali vyzerať a čo by mali robiť, určené na Bitch Planet. Vo svete Bitch Planet sa značka NC - nevyhovuje - používa na poníženie a izoláciu každého, kto sa vzpiera svojim patriarchálnym vládcom. Silní a odvážni to však vidia ako bojovú jazvu hrdého bojovníka, symbol moci medzi ženami. 
.
Oficiálne licencovaná línia šperkov od spoločnosti Milkfed Criminal Mastermind Planá planéta vytvorili Kelly Sue DeConnick a Valentine DeLandro. 


18 produkty

18 produkty